2021/03/12 00:00
Sexting i nagie zdjęcia w sieci – webinar Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
W ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej rozpoczyna się cykl działań poświęconych cyberbezpieczeństwu – „Bezpieczni w sieci z OSE”. Pierwsze spotkanie, dotyczyć będzie sextingu. Spotkanie odbędzie się 17 marca, w środę o godz. 19.00, na Facebooku OSE.