2021/03/02 00:00
Szkolenie „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u dzieci i uczniów oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających realizację podstawy programowej”
ORE zaprasza na webinarium „Wczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u dzieci i uczniów oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających realizację podstawy programowej”. Celem webinarium jest zapoznanie jego uczestników z zasadami badania oraz obliczania i interpretowania wyników trzech narzędzi diagnostycznych, tj. Bateria Testów Pisania, Bateria Testów Czytania oraz Bateria Testów Fonologicznych, które posłużą diagnozie zaburzeń uczenia się czytania i pisania.