2021/02/25 00:00
Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych
ORE zaprasza na szkolenie e-learningowe „Rozwijanie kreatywności, innowacyjności i samodzielności u uczniów w szkołach ponadpodstawowych”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli (zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) kształcących młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności.