2021/02/23 00:00
Informacja o projektach prowadzonych przez Czepczyński Family Foundation
Zachęcamy przedszkola i szkoły podstawowe do zapoznania się z projektami społecznej organizacji Czepczyński Family Foundation, której głównym celem jest zwiększanie dostępności do edukacji oraz stałe podnoszenie jej jakości. Flagowymi projektami CFF są programy „ABC Ekonomii” oraz „ABC Empatii”.