2021/02/17 00:00
Barometr zawodów 2021
Badanie „Barometr zawodów” decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostało przeprowadzone w 2020 roku we wszystkich województwach i powiatach w Polsce. Jest badaniem jakościowym, w którym prognozuje się zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącym roku. Efektem końcowym „Barometru zawodów” jest lista zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy (deficytowe, nadwyżkowe, zrównoważone).