2021/02/17 00:00
Barometr zawodów 2021

Badanie „Barometr zawodów” decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostało przeprowadzone  w 2020 roku we wszystkich województwach i powiatach w Polsce. Jest badaniem jakościowym, w którym prognozuje się zapotrzebowanie na pracowników w określonych zawodach w nadchodzącym roku. Efektem końcowym „Barometru zawodów”  jest lista zawodów poklasyfikowanych w trzy grupy (deficytowe, nadwyżkowe, zrównoważone).

Materiały dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=4&county=112&year=2021&form-group%5B%5D=all

 

Załączniki:

 

 

 

Źródło: https://barometrzawodow.pl