INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B” w ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pt. „Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim – lidera projektu.

Numer ogłoszenia: WOM.GEZ.ZP-1/2011 z dnia 6.10.2011 r.

Załączniki: