Zapraszamy do korzystania z serwisu "Informacja Pedagogiczna".
Serwis „Informacja Pedagogiczna” kierujemy do nauczycieli i dyrektorów szkół w celu wspierania ich w działaniach dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych oraz w kształceniu i doskonaleniu zawodowym.
 
 

Przekazujemy informacje o:
  • kierunkach polityki oświatowej państwa,
  • formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
  • nowych sieciach szkół,
  • prawie autorskim,
  • bezpieczeństwie w szkole,
  • bezpieczeństwie w Internecie,
  • edukacji medialnej.
  • E- przewodniku nauczyciela
  • strategiach i raportach edukacyjnych