Egzamin zawodowy
Informacje o egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach są zamieszczone na stronach stronach:
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu