W Bibliotece Pedagogicznej w Gorzowie oglądamożna wystawę 17-letniej Aleksandry Gapskiej z Pracowni Plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury. Autorka najchętniej rysuje twarze, ubrania, postacie z wymyślonych komiksów.