Finał  IV Miejskiego  Konkursu  Plastycznego  „Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka” odbył się 25 września 2019 r. w galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.