Finał konkursu plastycznego „Gorzowskie legendy widziane oczami dziecka” odbył się 15 września 2016 r. w galerii „Na Mansardzie”, mieszczącej się w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Pomysłodawczynią i główną organizatorką konkursu była Agnieszka Żelazna, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 10.