Piętnaście plakatów Tomasza Żuka, przedstawiających najbardziej znane gorzowskie widoki, można było oglądać w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie.