Redaktor strony internetowej

Magdalena Janas

budynek BP, pok. 3
 
e-mail: magdalena.janas@womgorz.edu.pl
 
 
Monika Markowska
 
budynek BP, pok. 3
 
e-mail: monika.markowska@womgorz.edu.pl
 

Administrator techniczny
e-mail: admin@womgorz.edu.pl