Egzaminy zewnętrzne
Wszelkie informacje o egzaminach zewnętrznych  znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl