Informacje ogólne

Na podstawie porozumień z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego Ośrodek prowadzi działalność w powiatowych Punktach Konsultacyjno-Doradczych w:

1.     Sulęcinie,
2.     Strzelcach Krajeńskich
 
oraz udziela konsultacji dla nauczycieli z miasta Gorzowa Wielkopolskiego i z powiatu gorzowskiego ziemskiego w siedzibie Ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim.