Rozmaitości metodyczne

Spotkanie z myszkami i czarownicami - spotkanie integracyjne

Opis przykładu dobrej praktyki
Piosenka "Pięć szczoteczek"
Galeria zdjęć

opracowały: Alina Michalak, Agnieszka Makowska, Anna Pawlak

"Opowiedz nam moja Ojczyzno" - uroczystość szkolna z okazji Świeta Niepodległości

Opis przykładu dobrej praktyki
Scenariusz uroczystości szkolnej

opracowała: Katarzyna Borowiecka

LUBIĘ SIEBIE. PROGRAM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNTCH

opracowała: Agnieszka Żurakowska

JAK RODZICE POWINNI POSTEPOWAĆ, BY NIE WYCHOWYWAĆ AGRESYWNEGO DZIECKA - PRZEŚLADOWCY
opracował: Marek Runowski

ASERTYWNOŚĆ W PRZECIWIEŃSTWIE DO AGRESJI I BIERNOSCI
opracował: Marek Runowski

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ Z DZIENNIKARZAMI. NIE TAKIE MEDIA STRASZNE.
opracowała: Hanna Ciepiela
 
PROGRAM W EXCELU UŁATWIAJĄCY PRACE WYCHOWAWCOM KLAS
opracowała: Janina Kochan
 
PRZEKAZYWANIE SŁOWNICTWA NA LEKCJACH JĘZYKÓW OBCYCH
opracowała: Aldona Baryła
 
POMOC W PRACY OPIEKUNA SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ PROGRAM GHOST
opracował: Mariusz Konieczny
 
SCENARIUSZ OTRZĘSIN POD HASŁEM "KALOS KAGHATOS"
opracowała: Izabela Pławska
 
PROBLEM NARKOMANII I ZAGROŻEN MŁODZIEŻY UZALEŻNIENIEM W PRACY WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
opracowała: Barbara Lula
 
POSTAWY WOBEC INTEGRACJI
opracowała: Irena Jodko
 
STRZEŻ SIĘ PLAGIATU
opracowała: Hanna Ciepiela
 
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DO PRACY Z DZIECKIEM SŁABO WIDZĄCYM I NIEWIDOMYM
opracowała: Krystyna Kaleta
 
SPOSOBY REAGOWANIA NA ZACHOWANIE UCZNIÓW PODCZAS LEKCJI
Opracował: Zenon Rytwiński
 
EDYTOR TEKSTU WORD
Opracowała: Janina Kochan
 
ROLA I ZNACZENIE EUROPEJSKIEGO KOMPUTEROWEGO PRAWA JAZDY W EDUKACJI W NASZYM REGIONIE
Opracował: Miroslaw Dryjański
 
ĆWICZENIA DO WYKONANIA Z INTERNETU
Opracował: Miroslaw Dryjański
 
CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ U DZIECI - ZESPÓŁ ADHD?
Opracowała: Barbara Dobrosielska
 
DYSLEKSJA "MODNA", "WYGODNA" I "NIEWYGODNA". (RYS O DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ)
Opracowała: Anna Bukartyk
 
PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DZIECI - NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ W PRACY PEDAGOGICZNEJ
Opracował: Andrzej Maciejewski
 
KSZTAŁTOWANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
Opracowała: Dorota Mucha.
 
OPIEKUN PRACOWNI INTERNETOWEJ
Opracował: Maciej Sójka
 
OPIEKUN PRACOWNI SZKOLNEJ
Opracował: Maciej Sójka
 
TEMATYKA WYCHOWAWCZA NA LEKCJACH INFORMATYKI
Opracował: Maciej Sójka
 
AKCJA CHARYTATYWNA "I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM"
Opracowała: Regina Karkoszka
 
MATEMATYCZNA LEKCJA HISTORII
Opracowała: Katarzyna Pisarska
 
INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA W GIMNAZJUM
Opracowała: Grażyna Niwińska-Sotkiewicz
 
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA SIATKARZY W ZSO NR 13 W GORZOWIE WLKP.
Opracował: Antoni Bernacki
 
ZASTOSOWANIE INTERNETU W PRACY NAUCZYCIELA.
Opracował: Mariusz Wicher
 
NAUKA CZY ZABAWA...
Opracowała: Barbara Basińska
 
ROZWAŻANIA NAD REFORMĄ OŚWIATY - OCENA OPISOWA
W KLASACH I - III

Opracowała: Maria Zin
 
PRZYGOTOWANIE DO PISANIA MOŻE BYĆ INTERESUJĄCE.
Opracowała: Janina Bernacka
 
JAK BYĆ ATRAKCYJNYM NAUCZYCIELEM TECHNIKI?
(WSPÓŁDZIAŁANIE NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI W PROCESIE NAUCZANIA - UCZENIA SIĘ)

Opracowała: Danuta Najnigier-Bonczkowitz
 
WSPOMAGANIE ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECI TRZYLETNICH.
PROGRAM TERAPEUTYCZNO - WSPIERAJĄCY

Opracowała: Janina Bernacka, Jolanta Gebreselassie
 
"BŁĘDNE KOŁO" ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH NA TERENIE KLASY
Opracowała: Dorota Maciejewska
 
KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ
dla uczniów gimnazjów woj. lubuskiego

 
ROLA PATRONA SZKOŁY W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
Opracowała: Elżbieta Czajkowska
 
MATMA DA SIĘ LUBIĆ...
Opracowała: Elżbieta Czajkowska

 

OBSZARY BEZRADNOŚCI RODZICÓW DZIECI W OKRESIE DOJRZEWANIA
opracowała: Katarzyna Brzezińska