szukanie zaawansowane
  strona główna
strona główna
mapa serwisu
mapa serwisu
napisz do nas
napisz do nas
 
www.lubuskie.pl
Strona
główna
O nas Doradztwo
metodyczne
Oferta szkoleń Studia podyplomowe Wspomaganie szkół Sieci współpracy Realizacja
szkoleń
Informacja pedagogiczna Biblioteka
Pedagogiczna
BIP Kontakt
(i)

Jeżeli chcesz
otrzymywać informacje
o nowych szkoleniach
w ofercie naszego Ośrodka
podaj swój adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

« czerwiec 2022 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi z dnia 2.11.2011
Gorzów Wielkopolski: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pn. Gorzowskie edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy, dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
Numer ogłoszenia: 359988 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308556 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 72161110, 72161111, faks 095 72161112.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021/10 pn. Gorzowskie edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy, dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach realizacji projektu nr WND-POKL.09.02.00-08-021-10 pn. Gorzowskie edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy, dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   
Nazwa: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • LIGA OBRONY KRAJU OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW, ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wielkopolskim, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40650,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 51520,00
·         Oferta z najniższą ceną: 51520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 67600,00
·         Waluta: PLN.
Część NR: 2   
Nazwa: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • LIGA OBRONY KRAJU , OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO KIEROWCÓW ul. Kosynierów Gdyńskich 15; 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wielkopolskim, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60975,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 77280,00
·         Oferta z najniższą ceną: 77280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 104400,00
·         Waluta: PLN.
 
Pracownia Zarządzania Oświatą
 
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
 
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
 
Pracownia Technologii Informacyjnych
 
Biblioteka Pedagogiczna
 

Platforma e-learningowa

© 2008 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny statystyka Copyryght © 2008
projekt i wykonanie: WebDawid