szukanie zaawansowane
  strona główna
strona główna
mapa serwisu
mapa serwisu
napisz do nas
napisz do nas
 
www.lubuskie.pl
Strona
główna
O nas Doradztwo
metodyczne
Oferta szkoleń Studia podyplomowe Wspomaganie szkół Sieci współpracy Realizacja
szkoleń
Informacja pedagogiczna Biblioteka
Pedagogiczna
BIP Kontakt
(i)

Jeżeli chcesz
otrzymywać informacje
o nowych szkoleniach
w ofercie naszego Ośrodka
podaj swój adres e-mail.

Kalendarium wydarzeń

« czerwiec 2022 »
NdzPnWtŚrCzwPtSo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

Nasz znak: WOM/ZP-4/2/09                                                    data: 6 października 2009 r.

 

WYKONAWCY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „ Dostawę i montaż mebli, regałów jezdnych i katalogów bibliotecznych do Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.)”.

 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655, z późn. zm.) Wojewódzki Ośrodek Metodyczny informuje, że w postępowaniu przetargowym pt. „Dostawa i montaż mebli, regałów jezdnych i katalogów bibliotecznych do Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (Filii Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.” została odrzucona następująca oferta: 

 

Oferta Nr 1 – Wykonawca:

„MIRAND” Sp. z.o.o, ul.  Adama 1, 40-467 Katowice.

 

Podstawą odrzucenia oferty jest brak spełnienia warunku określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 7 ppkt. 7.1.6 w zakresie dostarczenia do siedziby Zamawiającego, tj. Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego wzorcowych egzemplarzy oferowanych mebli.

Wykonawca powyższego warunku nie dopełnił, ponieważ nie przesłał do siedziby Zamawiającego wzorcowych egzemplarzy mebli.

 

Zamawiający poinformował w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawców, że niespełnienienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

Uzasadnienie:

Oferta została uznana za niezgodną, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

              Mając na uwadze powyższe, oferta ww. Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” i została odrzucona w przedmiotowym postępowaniu, stosownie do regulacji zawartej w cytowanej na wstępie Ustawie.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących  podstawę jego wniesienia, określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655), art. 179-198 – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma faksem na numer telefonu: +48 095 7216 112  lub e-mailem na adres: wom@womgorz.edu.pl

 

Zamawiający

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

w Gorzowie Wielkopolskim

Jerzy Kaliszan

 

 
Pracownia Zarządzania Oświatą
 
Pracownia Psychoedukacji i Wychowania
 
Pracownia Doskonalenia Metodycznego
 
Pracownia Technologii Informacyjnych
 
Biblioteka Pedagogiczna
 

Platforma e-learningowa

© 2008 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny statystyka Copyryght © 2008
projekt i wykonanie: WebDawid